1 / 5

UNESCO 2015 International Year of Light


Bugün internete güç veren ve hatta şu an bu yazıyı okumanıza olanak sağlayan optik iletişim çalışmalarının başlangıcının 1.000'inci yılında UNESCO, ışığı ve ışık teknolojilerini kutluyor.

Genel olarak anlatmak gerekirse 2015 Uluslararası Işık Yılı; görme teknolojilerinin insanların hayatındaki önemi ve toplumun kalkınmasındaki öneminin farkına varılması, ışık bilim ve teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi önemli sorunlara dikkat çekmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulamak, ışık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence ve kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu; ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve yaşam standardının arttırılması konularında farkındalık oluşturulması için ilan edilmiş. 

Dünyanın dört bir yanında workshoplar, sergiler ve benzeri etkinliklerle kutlanacak olan Işık Yılı dahilinde, tüm yaşlardan, ilgi alanlarından ve akademik geçmişten katılımcılara hitap edecek bir program var. Bugün Ankara Üniversitesi'nde de bir çalıştayı olan programa detaylı bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.
2 / 5
3 / 5
4 / 5
UNESCO 2015 International Year of Light

Blog by Beste Türkön

Daha fazlası için:
Other Posts
Suzanne Saroff
The Magician
The Summer House
NID
David Gaberle
Dull Men's Club
5 / 5
keinmagazine@gmail.com
Kullanım Koşulları:

www.keinmagazine.com tarafından üretilmiş fotoğraf, resim, video ve benzerleri kullanım ve içerik hakları saklıdır. Site içerisinde kulanılan, herhangi birine ait içeriğin hakları sahiplerine aittir.Terms of Use


All online content of www.keinmagazine.com (including all images, videos and other visuals) of the website cannot be used without the permission of the authors, artists and photographers noted.
Subscribe to our newsletter for monthly updates

Follow #KEIN
CLOSE