Before Night Falls


Kübalı şair ve yazar Reinaldo Arenas'ın, kendi hayatını anlattığı romandan uyarlanan film, Küba'da ki devrim sırasında yaşanan değişimler ve halkın buna uyum sağlama çabalarını, yazarın kendi gözünden anlatıyor. 

 Arenas, babasının onu daha doğmadan terketmesinden dolayı Küba'da çiftcilik ile uğraşan büyükanne ve büyükbabası tarafından baskı altından yetiştirilir. Yazar olmasının üzerine bir de eşcinselliği ekleyen Arenas, Küba devrimi çerçevesinde isyancı olarak mimlenir. Sudan bir sebeple hapse atılır ve işkence görür. 

Tüm kötü şartlara rağmen, yazmaktan asla vazgeçmez. Gizlice yazdığı romanını el altından ülke dışına çıkararak bastırır. 1980'de sınır dışı edilir ve Amerika'ya gider.

Arenas'ın hikayesini izlerken tüm hisleriniz örselenecek. İzleyin!
2 / 4
3 / 4
Before Night Falls

Blog by Anıl Can
Other Posts
Suzanne Saroff
The Magician
The Summer House
NID
David Gaberle
Dull Men's Club
4 / 4
keinmagazine@gmail.com
Kullanım Koşulları:

www.keinmagazine.com tarafından üretilmiş fotoğraf, resim, video ve benzerleri kullanım ve içerik hakları saklıdır. Site içerisinde kulanılan, herhangi birine ait içeriğin hakları sahiplerine aittir.Terms of Use


All online content of www.keinmagazine.com (including all images, videos and other visuals) of the website cannot be used without the permission of the authors, artists and photographers noted.
Subscribe to our newsletter for monthly updates

Follow #KEIN
CLOSE