Ali Elmacı

İlk kişisel sergin olan Miras Babadan Oğula Geçer ve ikinci sergin Ateşinle Koru Beni'de bireysel ve toplumsal güven unsurları yanısıra gerçeklik kavramlarını sorguluyorsun. Üçüncü kişisel sergin Onu Öldür Beni Güldür'de bireysel ve toplumsalı bir araya getirdiğini görüyoruz. Bunu sürekliliği göz önünde bulundurduğumuz zaman sanatın muhakkak bir farkındalık yaratması gerektiğini düşündüğünü söyleyebilir miyiz?

Sanat elbette farkındalık yaratır ama ele aldığım konunun ortaya çıkardığım işin önüne geçmesini tercih etmem, hatta kaçınırım. Ele alınan konu tek başına bizzat çalışmamın kendisini temsil etmez, böyle okunmasını da istemem, yanlış olur. Resmi okurken onu öncelikle kendi disiplini içinde ele alıp okumalıyız daha sonra ancak işlenen temaya değinebiliriz. Yoksa üretilen iş bir slogan haline dönüşür ya da her hangi bir ideolojinin boyunduruğu altında ona hizmet eder hale gelebilir.

İşlerinde sembolik anlamları çokça kullandığını görüyoruz. Sembolizmin anlatımına etkileri nelerdir?

İşlerimi üretirken toplumsal ve siyasal olayları baz aldığımı düşünürsek ince ve keskin bir çizgide dolaştığımı söylemem mümkün. Sembolizm hatları belirgin olan bir konudan yola çıkıp onu tartışılır ve farklı algılanır hale getirmemde başlıca etken olurken, kullandığım semboller işlerimin anlamını güçlendirip çok daha derin ve gizemli bir atmosferi kurmamda da yardımcı oluyorlar. 
1 / 10
2 / 10

Ali Elmacı


Gerçeklikle ilişkini nasıl tanımlarsın? Nedir gerçeklik?

Ele aldığım konular gerçek ama anlatım dili olarak gerçeklik bana oldukça uzak. Zira duygu dünyam yaptığım işlerde en belirleyici unsur. Şöyle de söyleyebilirim; gerçekliği ele alışım genel gerçeklikten kendi gerçekliğime geçtiğim sürede tamamen değişime uğrar.

İşlerinin etkilendiği bireysel ve toplumsal kargaşaları bir kenara bırakırsak, görsel olarak ilham aldığın başka sanat dalları var mı?

Görsel olarak beni etkileyen alan öncelikle sinema. Örnek verecek olursam Peter Greenaway ve David Lynch sineması diyebilirim. Marco Ferreri’nin Büyük Tıkınma’sını da eklemeden edemeyeceğim. Ayrıca sanat dalı olarak sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir alan olan reklam sektörü de bana ilham veriyor. 
3 / 10
4 / 10

Ali Elmacı
Gece mi, gündüz mü?Tabi ki gece, çünkü orda gölgeler bile birer nesneye dönüşürler. Bilinmezdir, bu da ona çekicilik katar.

5 / 10
6 / 10
7 / 10

Ali Elmacı


Kitsch benim kişisel olarak ilgimi çeken bir sanat duruşu ve işlerine baktığımda örtüşen çok nokta görüyorum. Eserlerini kitsch olarak tanımlayabilir miyiz? Kitsch senin için ne ifade ediyor? 

Köyden kente göçen yeni oluşan Alman burjuvasisinin aristokrasiye öykünmesiyle ortaya çıkan kitsch, bugünün Türkiye’sini de tanımlamaya yeterli. İşlerimde Kitsch’i kullanmam onları bu çerçeve içinde tanımlamayı sağlar mı bilemem ama Kitsch artık dünyada sömürge kültürünü bastırıp, onun ötesine geçerek evrensel bir kültür oluşturuyor.

Eserlerinde işlediğin ana temalara bakacak olursak sürekli bir gündem takibi ve araştırma var gibi arka tarafta. Yaratıcı sürecin nasıl işliyor?

Çalışmalarımda politik ve toplumsal olayları baz alırım. Televizyon başlıca kaynağım olmakla beraber haber bültenleri, magazin ve kadın programları bunlara ek olarak gazetelerden fazlasıyla besleniyorum. İşleyeceğim konuyu belirlediğim zamansa uygun okumalar yapıyor, görsel araştırmalarda bulunuyorum. Tüm bunları yaparken de birincil şartım eğlenmek oluyor çünkü eğlenmeyeceğim hiçbir işe kalkışmam ve içinde eğlencesi olmayan işleri de samimi bulmuyorum.

Sanatınla ilgili geleceğe dönük hayallerin var mı?

Dünya’nın çeşitli yerlerinde sergiler açıp kendimi farklı mediumlarla ifade etmek istiyorum. 
8 / 10
9 / 10
Ali Elmacı

Interviewed by Beste Türkön

Daha fazlası için:
Other Posts
Suzanne Saroff
The Magician
The Summer House
NID
David Gaberle
Dull Men's Club
10 / 10
keinmagazine@gmail.com
Kullanım Koşulları:

www.keinmagazine.com tarafından üretilmiş fotoğraf, resim, video ve benzerleri kullanım ve içerik hakları saklıdır. Site içerisinde kulanılan, herhangi birine ait içeriğin hakları sahiplerine aittir.Terms of Use


All online content of www.keinmagazine.com (including all images, videos and other visuals) of the website cannot be used without the permission of the authors, artists and photographers noted.
Subscribe to our newsletter for monthly updates

Follow #KEIN
CLOSE